Núm. 131 Rehabilitació energètica impulsada per l’Administració local

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha impulsat una prova pilot per a la rehabilitació de 32 edificis d’habitatges privats al barri de Fondo Alt actuant com a coordinador …….

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha impulsat una prova pilot per a la rehabilitació de 32 edificis d’habitatges privats al barri de Fondo Alt actuant com a coordinador de la gestió del projecte i la direcció d’obra, i fent de mediador entre els veïns (649 propietaris). La rehabilitació s’ha centrat en la renovació de l’envolupant tèrmica (façanes, mitgeres i cobertes) i la incorporació d’aïllament tèrmic a les façanes.

 

DOWNLOAD THE BROCHURE